Charizmos ugdymo, teatrinės improvizacijos tobulinimo, drąsos ir pasitikėjimo didinimo, komforto zonos plėtimo ir kokybiško gyvenimo laiko klubas

vaidmenų žaidimas - mafija (Klaipėda)

Psichologinis vaidmenų žaidimas MAFIJA – tai daugiau nei tik žaidimas, nes jame puikiai dera pramoga, azartas ir galimybė lavinti efektyviai komunikacijai būtinas kompetencijas.

  • Pastabumas
  • Savo būsenų ir minčių išraiškos kontrolė
  • Gebėjimas stebėti ir analizuoti žmonių elgesį įvairiose situacijose
  • Loginis mąstymas. Gebėjimas atsekti priežasties / pasekmės ryšius kitų žmonių elgesyje
  • Strateginis mąstymas. Gebėjimas formuoti ir įgyvendinti savo elgesio strategiją
  • Gebėjimas įtikinamai reikšti savo mintis, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę
  • Atsparumas stresui. Gebėjimas susiimti save į rankas kritiniu momentu. Gebėjimas atsispirti grupiniam spaudimui
  • Viešosios nuomonės formavimosi mechanizmų suvokimas ir gebėjimas juos įtakoti

Žaidimo vedėjas ant kortų surašo dalyvių vaidmenis:
* Mafija * Policininkas * Gydytojas * Miestietis *

Kiekvienas žaidėjas ištraukia po kortą, tačiau niekam nesako, kokį vaidmenį gavo.

Vedėjas pradeda žaidimą pasakojimu:
Ateina naktis. Visi užmiega (visi žaidėjai užsimerkia), tik nemiega Mafijos atstovai (mafija atsimerkia). Jie išsirenka auką (Mafija sutartinai rankomis parodo į žaidėją, kurį pasirenka auka) ir jį nužudo (tai mato tik vienas pasakotojas).  Mafija, išsirinkusi auką, užsimerkia, tuomet pabunda Policininkas (Policininko lapelį ištraukęs žmogus atsimerkia). Šis vieną kartą spėja, kas gali būti Mafija (parodo pirštu žmogų pasakotojui, šis galvos linktelėjimu atskleidžia, ar Policininkas atspėjo ar ne. Jeigu atspėjo, prabudus visiem žaidėjam, jis atsargiai galės juos mėgint įtikint balsuot už vieną ar kitą žmogų). Policininkui išėjus (užsimerkus), pabunda Gydytojas, kuris gali išsirinkti vieną žmogų, kurį nori išgydyti nuo Mafijos kulkų. Jei jis pataiko parodyti tą žmogų, kurį ką tik išsirinko mafija, tuomet auka būna išgelbėta.

Galiausiai ateina diena, visi atsimerkia, ir pasakotojas pasako, kas buvo nužudytas. Atskleidžiamas  aukos vaidmuo ir jis visam žaidimui nutyla (auksinė taisyklė: “Lavonai nekalba”). Jeigu auka buvo išgydyta, pasakotojas neatskleidžia nė vieno žmogaus, tiesiog pasakoma, kad gydytojas išgydė auką. Tuomet prasideda žaidėjų diskusija, kas galėtų būti Mafija. Siūlomi kandidatai, ginamasi ir puolama. Galiausiai, išdiskutavus, balsuojama. Surinkęs daugiausiai prieš balsų žmogus iškrenta ir atskleidžia, kas jis toks buvo. Tuomet vėl ateina naktis, ir pasakotojas seka tą pačią istoriją. Žaidimas baigiasi, Miestiečiai balsuodami pašalina Mafiją arba Mafijos dalyvių lieka tiek pat kiek Miestiečių.

Kviečiame tave atvykti į šį nuostabų žaidimą ir išgyventi kuo ilgiau, išsiaiškinti kas yra Mafija, o kas tikri Miestiečiai.

Kontaktai

Visos kliūtys yra įveikiamos. Baimė ir nepasitikėjimas savimi dažnai atsiranda iš nežinios. Tad jeigu esate pasirengę gilintis į save ir ieškoti priežasčių laimei, o ne preteksto baimei, tikiu — išeiti tikrai rasite septynių žvaigždžių klube. Atminkite, kad tikro, kūrybingo gyvenimo patyrimas tiesiogiai priklauso nuo jūsų gebėjimo atsiverti emociniams ir dvasiniams išgyvenimams. Tai priklauso nuo jūsų gebėjimo būti autentiškam, o ne sutramdytam ir pastatytam į normalaus žmogaus rėmus. Tik tada, kai suprasite, kad laimė nėra tai, ką sako televizija ar ką porina dalis jūsų draugų, jūs galėsite jaustis laimingi. Laimė yra savarankiškas ir asmeninis jūsų ryšys su aplinka ir savimi. 

Tai — galimybė tapti geresne savo paties versija.